Відносно публікації в Інтернет-ресурсі «ДеПо.ua» від 26 лютого 2014 р. «Дорожные ямы получат паспорта»

Відносно публікації в Інтернет-ресурсі «ДеПо.ua» від 26 лютого 2014 р. «Дорожные ямы получат паспорта» (автор: Олена Курасова"Деловая столица" 8(666) 24.02.2014)

Шановні колеги,
Шановна громада України!

Звертаюся до керівництва «Укравтодору»з проханням опублікувати цей відкритий лист на офіційному Інтернет-ресурсі Державного агентства автомобільних доріг.

 

Звичайно я не вважаю за доцільне реагувати на непрофесійні нападки на дорожню галузь, вважаючи, що співробітники дорожньої галузі є дійсними фахівцями своєї справи і достойно виконують свої обов’язки навіть всупереч того фінансування, яке виділялося галузі.
Проте в цьому випадку, я вирішив не залишити без уваги вказаний матеріал по двом причинам:

 • Інтернет-ресурс в значній мірі формує громадську думку і зараз,в такий важкий період для нашої України, не на часі настільки не виважено вбивати ще один клин в спокій нашого суспільства.
 • Можливо після цього листа зменшиться кількість непрофесійних публікацій, які підміняють професійну полемікупопулістськими заявами.

Що ж дійсно відбувається в інформаційному забезпеченні дорожньої галузі України?
Починаючи з 2014 року в дорожній галузі починається ІНФОРМАЦІЙНА РЕФОРМА, яка дбайливо і скрупульозно готувалася останнє десятиріччя. Розроблялося сучасне програмне та програмно-апаратне забезпечення, програмно-аналітичні комплекси, створювалась структура Єдиної бази даних автомобільних доріг України. Разом з цим, розвивалася інфраструктура збору інформації – дорожні метеостанції, комплекси відеоспостереження, мережа автоматичних лічильників інтенсивності та складу транспортних потоків, мобільні патрульні комплекси. Все це базується на сучасних технологіях, останніх розробках вітчизняних та зарубіжних  фахівців. До них слід віднести останні здобутки інформаційних технологій, такі як «хмарні технології» та геоінформаційні технології. На всі види робіт встановлені відповідні вимоги у галузевихстандартах (СОУ 45.2-00018112-038:2009 "Паспорт автомобільної дороги", СОУ 45.2-00018112-063:2011 "Вимоги до автоматизованої системи управління дорожньою галуззю", СОУ45.2-00018112-078:2012"Автомобільні дороги. Оцінка рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)", СОУ 45.2-00018112-080:2011"Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних доріг автоматизованими системами відеодіагностики", СОУ 45.2-37641918-084:2012 "Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг", СОУ 42.1-37641918-109:2013"Норми часуна супроводження геоінформаційної системиУкравтодору"), і робота з розвитку та удосконалення нормативно-технічної бази з даного напрямку продовжується.
Наприкінці 2013 р. дорожня галузь була підготовлена для переходу на якісно новий рівень управління станом існуючих доріг державного значення, який передбачає:

 • можливість оперативного виявлення фактів початку руйнувань дорожнього одягу та конструкцій штучних споруд та оперативного їх усунення на рівні заходів з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту. Як наслідок - недопущення розвитку таких руйнувань і деформацій, які б потребували ліквідації  матеріало- та ресурсномісткими ремонтними роботами на значних ділянках доріг;
 • багатоваріантне моделювання та обґрунтування оптимального розподілу ресурсів на проведення ремонтних робіт для відновлення та утриманняавтодоріг з нормативним рівнем споживчих якостей (СОУ 45.2-00018112-077:2012"Споживчі властивості автомобільних доріг загального користування") на якомога більшій протяжності мережі доріг державного значення, при умові багатократного та довготривалого недофінансування дорожньої галузі.

Для вирішення вищевказаних задач необхідна актуальна та об’єктивна інформація, яка планомірно, систематично збирається, аналізується, оперативно та одночасно надається по всій вертикалі управління дорожнім господарством – Укравтодорудо дорожньо-експлуатаційної дільниці.
Швидке опанування та аналіз великих масивів інформації для прийняття правильного рішення неможливе без залучення програмно-аналітичних комплексів інженерного та економічного спрямування. Інформаційна координація цих комплексів потребує єдиного фундаменту, яким і є Єдина база даних автомобільних доріг України з відповідною просторовою координатною прив’язкоюта її відображенняна принципах географічно-інформаційних технологій.

На всеукраїнському галузевому семінарі «Інформаційні технології в дорожній галузі», що відбувся 13 лютого цього року, фахівцями Укравтодору були озвучені перші крокимасового впровадження інформаційних технологій:

 • визначення просторових координат автомобільних доріг загального користування державного значення України та занесення їх до Єдиної бази даних;
 • збір даних для «Системи управління станом покриттів» (СУСП) на дорогах загального користування державного значення України та занесення їх до Єдиної бази даних;
 • масове підключення дорожніх організацій до географічно-інформаційного порталу Єдиної бази даних;
 • систематичний оперативний контроль стану автодоріг державного значення України та відображення результатів нагеографічно-інформаційному порталі Єдиної бази даних;
 • недопущення складання фінансових планів на 2015 р. без обґрунтування їх програмно-аналітичними комплексами СУСП та АЕСУМ (автоматизована експертна система управління станом мостів).

Хочеться побажати фахівцям дорожньої галузі подальшого успішного впровадження реформ світового рівня на благо нашої Держави.

Тепер декілька ремарок відносно «гарячих фактів» публікації в «ДеПо.ua» (в порядку їх згадування в публікації).
Рівень видатківна інформаційне забезпечення в розвинутих державах складає 10-15% бюджету дорожньої галузі. На пострадянському просторі, наприклад, дорожня галузь Білорусі не знизила видатки на інформаційне забезпечення галузі навіть під час економічної кризи.
Паспортизація дороги - роботи по збору інформації про дорогу, транспортний потік, навколишнє середовище та занесення інформації до бази даних (згідно з СОУ 45.2-00018112-038:2009 "Паспорт автомобільної дороги").
Паспорт автомобільної дороги - електронний документ, що містить інформацію про автомобільну дорогу (ділянку автомобільної дороги), яка є на балансі у дорожньої організації, як об’єкт державної власності. Додатково, паспорт містить інформацію про транспортний потік та навколишнє середовище, що стосується даної дороги.
Аерофотознімальні роботи та подальша стереотопографічна зйомка – це сучасний інструмент геодезичних робіт для створення цифрових моделей доріг та оточуючої місцевості. В порівнянні з тахеометричною зйомкою (старий метод) надаєекономію вартості орієнтовно в 2,5 рази, а часу – в 4 рази.
Тривимірні моделі дороги та оточуючої місцевості – вже більш ніж 15 років є стандартними вихідними даними для проектування та будівництва доріг. Окрім того, такі цифрові моделі дозволяють вирішувати багато питань щодо безпеки руху на існуючих дорогах.
«Кишенькові фірми» при проведенні паспортизації. Наведений приклад фірми «Автодорсофт» якраз і підкреслює, що процедура відкритих торгів не залишає ніяких шансів «кишеньковим фірмам», навіть не лобіює державні галузеві організації. Але наведені в публікації факти викликають деякі запитання:

 • сума тендерних пропозицій є конфіденційною інформацією і не висвітлюється навіть Вісником державних закупівель. Отже витік інформації можливий або від Тендерного комітету САД АР Крим (а це як мінімум службове недбальство), або від ТОВ «Автодорсофт» (а це популістській піар).
 • значне розходження в вартості тендерних пропозицій скоріше всього є результатом незнання Переможця нормативної номенклатури робіт та їх результатів. Залишається сподіватися, що Замовник забезпечить виконання цих робіт згідно діючих стандартів, що згадувалися вище, та успішно передасть отримані результати до Єдиної бази даних, або, в противному разі, вчинить дії до Виконавця згідно існуючого законодавства.

Недоцільність витрат коштів на інформаційне забезпечення.Нажаль, у дорожній галузі, як і в цілому серед громади України, існують ретрогради, які не опановують сучасні технології і не бажають вчитися.При цьому вони маскують свою ваду гучними популістськими заявками. Залишається надіятись, що такі люди (а вони не достойні звання інженера) не пройдуть майбутню люстрацію і в галузі залишаться тільки фахівцісучасного рівня – професійні, досвідчені та прогресивні.

 

З великою повагою до фахівців дорожньої галузі та до громади України,
Президент Громадської Спілки виробників
геопрострових даних УкрГео, к.т.н.                                                                    Микола Гуков