Стан справ по топографо – геодезичному забезпеченню сертифікації аеродромів України

Для підтвердження відповідності сертифікаційним вимогам на території кожного аеродрому України повинні бути виконані певні топографо-геодезичні роботи.


У першому півріччі 2014 року такі роботи проводилися в аеропорту «Вінниця» (Гавришівка).


Роботи виконувалися ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр» (м. Київ) згідно з Договором № ПР-14/1 від 29.01.2014 р., укладеним з Комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця».


Перед початком робіт замовником були передані вихідні матеріали, які були виконані у 2006 р. Державним підприємством «Київгеоінформатика» (м. Київ). Після детального вивчення матеріалів було визначено, що:
‒ деякі матеріали знаходяться не в повному обсязі.
‒ деяка частина матеріалів відсутня: карта аеродромних перешкод (ІСАО), тип А (експлуатаційні обмеження).
‒ попередні роботи були виконані з порушенням нормативно-технічної бази, постанов та інструкцій про топографо-геодезичну діяльність, зокрема Додатку 15 ІСАО до Конвенції про міжнародну громадянську авіацію «Служби аеронавігаційної інформації» (діяв у 2006 р.).


Основні пункти порушень (відхилень):
‒ геодезична основа задіяна не в повному обсязі (згідно звіту 2006 року наявних пунктів фігурує 4, при наявних на місцевості 14 пунктів);
‒ картки обстеження та оновлення геодезичної мережі відсутні;
‒ каталог координат вихідних пунктів геодезичної мережі представлений у просторових координатах ITRF2005, епоха 2000.0, а не в системі координат WGS-84 (хоча у звіті чітко написано, що всі пункти визначені в системі координат WGS-84);
‒ КТА аеродрому відхилена на південний схід приблизно на 5 м відносно істинної КТА;
‒ у технічному звіті не описано методику визначення координат та висот перешкод.


Для довідки
Керівником робіт у 2006 році від ДП «Київгеоінформатика» був головний інженер Дишлик Олександр Петрович, який досі займає цю посаду.


На запитання, як ці матеріали були використані при сертифікації аеродрому в 2006 р., і, відповідно, були прийняті Державіаслужбою України, з’ясувалося, що частину цих робіт виконували самі працівники Державіаслужби на замовлення ДП «Київгеоінформатика».


У підсумку, ТОВ «АРЦ» вирішило не оновляти раніше виготовлені матеріали, а виготовити їх заново.


На думку фахівців галузі, аналогічна ситуація (виготовлення та використання неякісних топографо-геодезичних матеріалів на територію аеродромів) спостерігається далеко не тільки у Вінниці.


Для довідки
Наприкінці 2013 року ГС «УкрГео» звернулась до Державіаслужби України з пропозицією виправлення стану справ щодо виготовлення геопросторової аеронавігаційної інформації. У січні 2014 року Державіаслужба своїм наказом (№ 180 від 28.02.2014 р.) створила робочу групу за участю представників Державіаслужби, Служби аеронавігаційної інформації «ДП «Украерорух», Громадської Спілки «УкрГео» та Українського державного проектно-технологічного та науково-дослідного інституту цивільної авіації «Украеропроект», якій доручила підготувати план робіт зі створення геоінформаційної системи аеронавігаційної інформації (ГІС АНІ).