ТЕОРІЮ – В ПРАКТИКУ! Функціонування та розвиток інформаційного забезпечення дорожнього господарства

 

24.12.2015р., Голова Укравтодору видав Наказ № 362 «Про функціонування та розвиток інформаційного забезпечення дорожнього господарства».

Актуальні питання.

Одним з головних напрямків реформування дорожнього господарства є широке застосування сучасних технологій, в тому числі і в управлінні.

Як, з найбільшою ефективністю використати виділені фінансові ресурси в умовах вже довгострокового обмеженого фінансування дорожнього господарства України? Які автомобільні дороги та на якому рівні можливо утримувати, з тим, щоб забезпечити функціонування економіки держави?

Вирішення вищевказаних  та аналогічних багатофакторних і комплексних задач можливе або спираючись на досвід фахівців, або використовуючи масштабне техніко-економічного моделювання та пошук оптимального рішення. Але жоден з цих шляхів не може бути реалізований без інформації про дороги, штучні споруди на них та їх реальний стан, без інформації про інтенсивність та склад транспортних потоків на цих дорогах.

 

Хронологія.

2003 р. Вводяться в дію програмно-аналітичні комплекси СУСП та АЕСУМ
2007 р. НТР Укравтодору приймає рішення про широке залучення геоінформаційних технологій в дорожню галузь та створення на їх основі «Системи управління станом автомобільних доріг України» ГІС-УСАД
2008 – 2013 рр. Виконується пілотний проект ГІС-УСАД на прикладі Миколаївської області, в тому числі: закуповуються ліцензійне та розроблюється власне програмне забезпечення; створюються перші ходові комплекси для моніторингу стану доріг; розроблюється новий паспорт дороги Н-14; визначаються просторові координати мережі автомобільних доріг області; розроблюються паспорти доріг Н-11; Р-06; М-13.
2012 р. Проводиться інформаційний супровід управління дорогами, задіяних для обслуговування чемпіонату «ЄВРО-2012».
2009 – 2016 рр. Розроблюються та вводяться в дію нормативні документи:
СОУ 45.2-00018112-038:2009(2016) Паспорт автомобільної дороги.
СОУ 45.2-00018112-063:2011 Вимоги до автоматизованої системи управління дорожньою галуззю.
СОУ 45.2-00018112-084:2012 Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг.
СОУ 42.1-37641918-109:2013 Норми часу на супроводження геоінформаційної системи Укравтодору.
СОУ 42.1-37641918-122:2014 Вимоги до комплексу робі з інформаційного забезпечення дорожньої галузі. Автомобільні дороги введені в експлуатацію.
СОУ 42.1-37641918-063:2016 Геоінформаційна система автомобільних доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування.
2010 – 2015 рр. Призупиняються роботи з моніторингу стану доріг, СУСП, паспортизації доріг.
2007 – 2016 рр. Державна Служба Інтелектуальної Власності України реєструє програмні продукти вітчизняних розробників призначених для інформаційного забезпечення дорожнього господарства.

Висновок. Дорожня галузь України готова до проведення інформаційної реформи.

 

План заходів.

Наказом по Укравтодору від 24.15.2015 р. № 362 затверджений План заходів на 2016 рік. Зокрема Планом передбачено:

- проведення робіт з визначення просторових координат автомобільних доріг державного значення;

- відновлення дії мереж автоматичних лічильників інтенсивності та складу транспортних потоків, дорожніх метеостанцій, відеокамер та інших автоматичних пристроїв збору даних;

- відновлення моніторингу стану доріг по міцності, рівності, шорсткості;

- відновлення моніторингу стану доріг;

- підготовка пропозицій по планам ремонтів дорожніх одягів та мостів з використанням програмно-аналітичних комплексів СУСП та АЕСУМ.

 

Результати для галузі.

  Яким чином, в якому вигляді та яку інформацію отримають фахівці галузі в результаті проведення цих робіт?

  Проведення вищевказаних робіт забезпечить:

 • Однозначно визначити  довжину кожної дороги та мережі в цілому, позбувшись понять «рублених кілометрів»;
 • Описати та відобразити усі транспортні розв’язки в одному та кількох рівнях;
 • Отримати та відобразити на електронних картах (Рис.1) рішення доріг в плані та повздовжньому профілі (початків та кінців доріг, в тому числі в межах областей та в межах зон відповідальності підрядників по утриманню доріг, початків, кінців, радіусів горизонтальних кривих, повздовжніх похилів);
 • Одночасно відобразити на електронних картах (у вигляді керованих інформаційних шарів) актуальну інформацію по інтенсивності та складу руху транспортних потоків, міцності та коефіцієнту запасу міцності дорожніх одягів, рівності та шорсткості покриттів. Надати, як в аналоговому, так і цифровому вигляді вказані величини (рис. 2  - 4);
 • Оперативне відображення існуючих «критичних ситуацій» на дорогах;

І ГОЛОВНЕ:

 • Замовник буде отримувати вказану інформацію не через місяці (після визначення) – а через лічені години після визначення/оновлення;
 • Замовник буде отримувати вказану інформацію не у вигляді друкованих звітів (вони звичайно залишаться у Замовників для перевіряючи органів), а на будь якому електронному пристрої підключеному до Інтернет (стаціонарному комп’ютері, ноутбуці, планшеті, смартфоні);
 •  Інформація буде однакова для всіх співробітників дорожніх організацій та може бути отримана у будь яку хвилину, цілодобово.

 

Фінансування та організація інформаційного забезпечення дорожнього господарства.

  Звичайно виникає питання доцільності витрати коштів на роботи, результат яких безпосередньо не поліпшує стан доріг, тим більше, що бюджетне фінансування галузі становить 12% від потреби.

  Світова практика доводить:

 • Адекватне та ефективне управління будь яким господарством неможливе без ІНФОРМАЦІЇ про нього;
 • Питома ціна інформації тим вища, чим обмеженішим є фінансовий ресурс;
 • На інформаційне забезпечення має виділятися 5-7% загального фінансового ресурсу.

  В інформаційному забезпеченні є багато робіт, які не властиві практиці дорожніх організацій – збір, аналітика та систематизація даних, адміністрування та технічна підтримка баз даних та програмних комплексів.

Тому такий процес має бути побудований на відносинах, коли балансоутримувачі доріг стають Замовниками, а в подальшому Користувачами інформаційних послуг. А виконавцями цих послуг мають бути відповідні фахівці.

 

Перспективи.

  Звичайно, роботи, які мають бути проведені в 2016 році, тільки створять фундамент для подальшого системного інформаційного забезпечення дорожнього господарства України.

В перспективі чекає багато роботи як інженерам – практикам, так і науковцям.

  В послідуючі роки, роботи по моніторингу стану доріг будуть проводитися систематично та досягнуть періодичності оновлення даних, як того потребує стандарт СОУ 42.1-37641918-122:2014 «Вимоги до комплексу робіт з інформаційного забезпечення дорожньої галузі. Автомобільні дороги введені в експлуатацію».

Будуть розширюватись та удосконалюватись мережі дорожніх метеостанцій та автоматичних лічильників інтенсивності та складу транспортних потоків.

Будуть проводитись роботи по паспортизації доріг. В першу чергу – доріг, що були реконструйовані в останні роки. Паспортизація доріг створить базис:

 • для автоматичного формування статистичної звітності;
 • обґрунтування реально необхідних витрат на утримання та поточний дрібний ремонт кожного конкретного кілометра дороги та штучних споруд на ньому (з урахуванням їх поточного стану);
 • практично миттєвої підготовки передпроектних матеріалів.

 

Планується розширення та удосконалення існуючих програмно-аналітичних комплексів. Так СУСП та АЕСУМ стануть інтернет доступними для всіх зацікавлених фахівців галузі та отримають сучасні моделі деградації.

І НАРЕШТІ, поєднання цих комплексів дозволить розробити програмний комплекс моделювання ефективних рішень по утримання та ремонту доріг в межах виділеного бюджетного фінансування та узгоджений для всієї мережі доріг державного значення.


Рис. 1. Приклад відображення планового рішення на електронній карті.

( На рисунку відображені місця початку та кінця горизонтальної кривої, повздовжній профіль ділянки. У збільшеному вигляді наведена миттєва довідка про точку дороги на км 102+823, 32)Рис. 2. Приклад відображення епюри інтенсивності руху та двох довідок про склад транспортного потоку та шорсткість покриття

 

Рис. 3. Приклад одночасного відображення епюри інтенсивності руху та рівності покриття.

В довідці про точку дороги надані дані про рівність покриття.

 

Рис. 4. Приклад переходу від довідки про точку дороги до облікової картки конструкції дорожнього одягу.

Перехід здійснюється натисканням на  в довідці.