УЧАСНИКАМИ УКРГЕО ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНИЙ РАХУНОК

3 та 10 липня на веб-порталі Prozzoro було опубліковано звіти про підписання договорів за закупівлями, тендери з яких (в електронній системі) не проводились.

Замовником закупівлі виступає КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради. Суть усіх робіт полягає в поставці послуг по виконанню геодезичних робіт з обстеження приаеродномної території та оформленні доказової документації для сертифікації аеродрому. Даний комплекс робіт замовником був розділений на 6 закупівель:

 

1. Консультативні послуги з «Підготовки, супроводу та формування доказової документації для сертифікації аеродрому «Миколаїв» (UA-2017-07-10-002415-b)Консультативні послуги з «Підготовки, супроводу та формування доказової документації для сертифікації аеродрому «Миколаїв» (UA-2017-07-10-002415-b). Вартість відповідно до договору – 380 000, 00 з ПДВ. Договір укладено з ТОВ «Проектдормісттехнологія» 19 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 3 липня). Код ДК 021:2015: 71620000-0 Аналітичні послуги;

2. Геодезичні роботи з обстеження приаеродномної території аеродрому Миколаїв в системі координат WGS-84 та розробка доказової документації для сертифікації аеродрому та визначення координат і висот перешкод в районах 2а, 2в та 3 навколо аеродрому Миколаїв у відповідності до вимог доповнення 8 додатку 15 ICAO видання 2013р. та складання каталогу координат аеродромних перешкод з метою подальшої публікації в АІП України (UA-2017-07-10-002418-b). Вартість відповідного до договору – 398 000, 00 з ПДВ. Договір укладено з ПП «Інтергеостиль» 22 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 10 липня). Код ДК 021:2015: 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги;

3. Виготовлення доказової документації для сертифікації аеродрому аеропорту КП "Миколаївській міжнародний аеропорт". Виготовлення карт обмеження забудови з умов електромагнітного забруднення (UA-2017-07-03-002202-b). Вартість відповідного до договору – 150 000,00 без ПДВ. Договір укладено з ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" 22 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 3 липня). Код ДК 021:2015: 90710000-7 Екологічний менеджмент;

4. Виготовлення доказової документації для сертифікації аеродрому аеропорту КП Миколаївський міжнародний аеропорт». Розробка та обґрунтування зон обмеження забудови з умов авіаційного шуму (UA-2017-07-03-002213-b). Вартість відповідно до договору – 250 000, 00 без ПДВ. Договір укладено з ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" 22 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 3 липня). Код ДК 021:2015: 90740000-6 Послуги з відстеження, моніторингу забруднювачів і відновлення;

5. Виготовлення доказової документації для сертифікації аеродрому аеропорту КП Миколаївський міжнародний аеропорт». Розробка та обґрунтування зон обмеження забудови з умов ризику третьої сторони (UA-2017-07-03-002229-b). Вартість відповідно до договору – 250 000, 00 без ПДВ. Договір укладено з ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" 22 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 3 липня). Код ДК 021:2015: 90710000-7 Екологічний менеджмент;

6. Виготовлення доказової документації для сертифікації аеродрому аеропорту КП Миколаївський міжнародний аеропорт». Виготовлення карт санітарно-захисної зони з умов забруднення атмосферного повітря (UA-2017-07-10-002424-b). Вартість відповідно до договору – 150 000, 00 без ПДВ. Договір укладено з ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" 22 травня 2017 р. (звіт оприлюднено 10 липня). Код ДК 021:2015: 90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення.

Загальна вартість договорів, що були укладені КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради становить 1 578 000 грн.

Учасниками УкрГео виявлено невідповідність у визначенні коду класифікатора ДК 021:2015 та найменуванню послуг, що визначені в звітах про укладення договорів.

«Порядком визначення предмета закупівлі» затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17.03.2016  № 454 визначено, що: «Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги».

В назві закупівлі 3 – 6 та найменуванні послуг, відповідно до звіту про укладення договору, зазначено, що предметом закупівлі є Виготовлення доказової документації для сертифікації аеродрому аеропорту КП "Миколаївській міжнародний аеропорт", а саме:

-          Виготовлення карт обмеження забудови з умов електромагнітного забруднення

-          Розробка та обґрунтування зон обмеження забудови з умов авіаційного шуму

-          Розробка та обґрунтування зон обмеження забудови з умов ризику третьої сторони

-          Виготовлення карт санітарно-захисної зони з умов забруднення атмосферного повітря

Результатом надання зазначених послуг мають стати карти приаеродромної  території  з  нанесеними  границями зон обмеження житлової  забудови  навколо  аеродрому  із  умов  впливу авіаційного шуму, електромагнітного випромінювання, ризику третьої сторони,  границями санітарно-захисних  зон  із  умов  забруднення атмосферного   повітря   та  пояснювальними  записками  до  них  з висновками стосовно використання земель в межах цих зон (відповідно до «Правил сертифікації цивільних аеродромів України» затверджених Наказом Державіаслужби 25.10.2005  N 796).

Виходячи з цього, учасниками УкрГео висунуто припущення, що КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» завідомо не вірно встановив коди національного класифікатора України ДК 021:2015, що дозволило розділити закупівлю на окремі частини, з метою уникнення необхідності проведення електронних закупівель.

Закон України «Про публічні закупівлі» визначає, що положення цього Закону поширюються на «замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень», «під час здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену в абзацах … третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватись принципів здійснення закупівель, установлених цим Законом …», «у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону».

В статті 10 цього ж Закону визначено, що: «Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу ... інформацію про закупівлю, а саме: … звіт про укладені договори – протягом одного дня з дня укладення договору».

 

В огляду на зазначене вище, учасники УкрГео дійшли висновку, що визначення хибних кодів класифікатора закупівель дозволило розділити закупівлю на окремі частини та уникнути необхідності проводити закупівлі в електронній системі. Окрім того, ціна на закупівлі є необґрунтовано високою, враховуючи те, що аеродром є «не літаючим», що ймовірно є способом виведення коштів з  державного бюджету.