Співпраця Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, яка є органом центральної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання НІГД і топографо-геодизичної діяльності, та Громадської спілки «Українських виробників геопросторових даних», яка об’єднує провідних професіоналів топографо-геодизичної галузі, направлена на розвиток топографо-геодезичної і картографічної галузі та НІГД в Україні.

Сторони меморандуму ставлять на меті:

1. Розвиток законодавства, нормативно- правових та технічних документів у сферах:

  • топографо-геодезичної та картографічної діяльності,
  • національної інфраструктури геопросторових даних,
  • землеустрою,
  • планування просторового розвитку територій,
  • державного земельного кадастру.

2. Сприяння реалізації державних, галузевих, регіональних, місцевих програм та проєктів.

3. Сприяння проведенню земельної реформи.

4. Сприяння проведенню реформи децентралізації, спрямованої на збільшення повноважень та бюджетів органів місцевого самоврядування.

Реалізація Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» неможлива без участі громадських об’єднань – компетентних спеціалістів та кращих фахівців топографо-геодезичної галузі, і державний регулятор розуміє це. Тому підписання меморандуму стало зустрічним кроком до співпраці задля успішного впровадження закону про НІГД.