GEOPORTALUA

відкритий інформаційний ресурс, для використання геопросторових даних (зберігання, візуалізації),
організований УкрГео в листопаді 2019 року.

Призначення

Надання відкритого доступу до геопросторових даних на територію України.

Публікація наявних геопросторових даних будь-яких держателів геопросторових даних для можливості їх вільного використання різними фахівцями і органами державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, за допомогою сервісів доступу, які дають можливість відображати їх у своїх веб-сайтах або програмних забезпеченнях.

Оприлюднення геопросторових даних органами державної влади та місцевого самоврядування для громадськості на виконання Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Надання технічної можливості органам державної влади і місцевого самоврядування консолідувати і використовувати геопросторові дані для ефективного управління своїми територіями і галузями.

Надання доступу до певних груп галузевих, тематичних геопросторових даних на виконання законодавства або міжнародних зобов’язань України, а також, для оптимізації галузевого управління. Наприклад: сертифікаційні «справи» аеродромів, електронна база даних про місцевість і перешкоди для аеронавігації, інженерні мережі областей і населених пунктів, ведення «чергової» карти населеного пункту та таке інше.

Послуги

Безкоштовний доступ та можливість використання некомерційних геопросторових даних будь-яких держателів
Платний доступ для використання комерційних геопросторових даних, виготовлених приватним бізнесом
Зберігання в Data Centre та надання можливості використання геопрострових даних замовників через GEOPORTALUA
Збір, перевірка та обробка наявних у замовника геопросторових даних, формування їх у базу топографічних даних, адміністрування цієї бази
Створення геопросторових даних на замовлення. Оффлайн і онлайн продаж геопросторових даних

Переваги використання

1. Відсутність необхідності мати (що дозволяє заощадити кошти):

власний потужний сервер для геопросторових даних

спеціалізоване програмне забезпечення для геоінформаційних систем

висококваліфікованого системного адміністратора

ГІС фахівців для підготовки геопросторових даних для публікації в геоінформаційній системі

2. Покупка «дешевої» підписки на доступ до геопросторових даних – замість покупки «дорогих» геопросторових даних.

3. Можливість використання оновлених геопросторових даних без додаткової оплати.